سعید عبدی نسب

مدرس و مربي قهوه
مشاور کسب و کار
نویسنده مجموعه كتاب های "قهوه, میوه‌ای قرمز, دانه‌ای سبز"
گردآورنده فیلم مستند "قهوه, میوه‌ای قرمز, دانه‌ای سبز"
تهیه کننده پادکست "میلارد"

پروژه عملی مقدماتی بر قهوه

total reading : 4,294 یکی از مهمترین مسایل امروزه که همگی با آن سر و کار داریم، دسترسی به منابع انگلیسی زبان است که برای هر تحقیق یا هر سوالی باید به سراغ آنها برویم. بر اساس این مساله که زبان مادری ما به زبان بین المللی شباهتی ندارد و سطوح...

چگونه روش های فرآوری طعم قهوه را تغییر می دهند

total reading : 793 صدها سال است که تولید کنندگان قهوه ، قهوه های خود را به روش های مکانیکی پردازش می کنند و گزینه هایی را انتخاب می کنند که کارآمد و کاربردی باشد ، با این حال ، همیشه تأثیر آنها را روی محصول خود نمیگیرند. بسیاری از شیوه های فرآوری...

تلفیق نمودار طعم و عطر قهوه

کتاب تلفیق و تنظیم نمودار طعم و عطر قهوه

total reading : 1,214 .  به سمت آغاز واکنش شیمیایی  اولين دقتی كه برشبتهكاران هنگام شبروع برشبتهكاری بايد داشبته باشبند در نظر گرفتن نرخ دما و وزن محفظه اسببت كه در دسببتگاه برشببتهكار بار زده میشببود. نرخ دما نشبباندهندهی ارزش اوليهی...

roasted coffee difference

تفاوت رست برای اسپرسو و قهوه های دمی چیست؟

total reading : 1,598 تفاوت رست برای اسپرسو و قهوه های دمی چیست؟ Photo by Tyler Nix on Unsplash تفاوت های زیادی هست برای انتخاب رست قهوه روشن یا خیلی تیره و یا میانه به شما بستگی دارد که چگونه و چه چیزی از قهوه خود نیازمند هستید و چه توقعاتی از آن...

سعید عبدی نسب

مدرس و مربي قهوه
مشاور کسب و کار
نویسنده مجموعه كتاب های "قهوه, میوه‌ای قرمز, دانه‌ای سبز"
گردآورنده فیلم مستند "قهوه, میوه‌ای قرمز, دانه‌ای سبز"
تهیه کننده پادکست "میلارد"

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .